Fi En Sa No

Hiihto

Hetan alueella on kevätaikana lukuisia eri hiihtoreittivaihtoehtoja. Alkutalvella pidetään auki ainoastaan valaistua latua. Heti, kun lunta on riittävästi, avataan myös latu Pyhäkerolle.

Tulostettava latukartta

Latujen huoltotilanteen GPS-seurantalinkki

Tunturialueella hiihdettäessä kannattaa varautua vaihteleviin sääoloihin. Tuuli voi olla purevan kylmää ja latu-ura umpeutuu tuiskusäässä helposti. Ei kannata koskaan lähteä tunturiin ilman kunnon varusteita.

Valaistu latu, 10 km

Jyppyrävaaraa kiertävää valaistua latua voi kutsua myös ensilumenladuksi, sillä se avataan heti, kun pysyvä lumi on satanut maahan eli yleensä loka- marraskuussa. Latu on keskivaikea ja se soveltuu sekä perinteisellä että vapaalla hiihtotyylillä hiihtämiseen. Pimeänä aikana ladun valot syttyvät hämärän tullessa ja sammuvat iltaisin klo 22:00.

Valaistulle ladulle pääsee koulukeskuksen takaa. Latua pitkin kivutaan vaaran päälle, jossa on 3,3 km pituinen ympyränmuotoinen lenkki. Yläympyrässä kiertosuunta on vastapäivään. Latua ylläpitää Enontekiön kunta.

Valaistulta ladulta pääsee vajaan kilometrin pituista yhdyslatua pitkin Jyppyrän hiihtomaahan asti. Hiihtomaasta on lyhyt matka Skierriin. Myös yhdyslatu on valaistu.

Pahtajärven latu, n. 18 km

Reitille on helpointa lähteä koulukeskuksen takaa valaistua kuntolatua pitkin. Pahtajärven latu erkanee valaistulta kuntoladulta noin 1,6 km kohdalla. Latu luokitellaan alkuosiltaan keskivaikeaksi, mutta lähestyttäessä Närpistön laavua maasto muuttuu tasaisemmaksi ja loppuosa onkin helppoa. Latu jatkuu rivitalojen läheltä Närpistöjokea tai joen rantaa pitkin Ounasjärvelle.

Pahtajärven ladulla voi hiihtää sekä vapaalla että perinteisellä tyylillä, vaikkakin sitä pidetään lähinnä perinteisen latuna. Kiertosuunta on vapaa. Ladun vauhdikkaimmat laskut ovat Sissangin kodan molemmin puolin. Lumisateen jälkeen latu avataan yleensä vasta Pyhäkeron, Sioskurun ja Onnasvaaran latujen avaamisen jälkeen. Latua ylläpitää Enontekiön kunta.

Ladulle pääsee myös Tunturi-Lapin luontokeskus Skierrin pihalta. Tällöin on suositeltavampaa hiihtää Paljaselän kautta Närpistön laavulle ja sieltä Pahtajärven kautta Hettaan.

Palvelut: Sissanginselän ja Paljässelän välissä on lukittu Sissangin kota, jota voi vuokrata. Reitin puolivälissä sijaitsee Närpistön laavu.

Nähtävyydet: Pahtajärvi, joka on pitkä ja kapea rotkojärvi.

Hetta – Pyhäkero -reitti, n. 7 km

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevalle Pyhäkeron autiotuvalle menee useita latuja, joille kaikille yhteistä on se, että aluksi on ylitettävä Ounasjärvi. Helpommat ladut ovat Paavontalolta tai Hetan Kodalta lähtevä itäisin latu sekä läntisin latu, jolle pääsee myös Hetan keskustasta. Keskimmäinen latu luokitellaan keskivaikeaksi.

Laduilla voi hiihtää sekä perinteisellä että vapaalla tyylillä ja niissä on hiihtourat molempiin suuntiin. Kiertosuunta on vapaa. Koska kaikki eri ladut palaavat takaisin Hettaan Ounasjärven kautta, paluumatkan voi suorittaa eri reittiä pitkin. Lumisateen jälkeen Hetasta Pyhäkerolle johtavat ladut avataan ensimmäiseksi. Latua ylläpitää Enontekiön kunta.
Latukone 0405837883

Palvelut: Pyhäkeron autiotupa ja Pyhäkeron kahvio, joka on avoinna sesonkiaikoina.

Hetta – Pyhäkero – Sioskuru -reitti, 15 km

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevalle Sioskurulle pääsee hiihtämällä ensin Pyhäkeron autiotuvalle, jonne pääsee eri puolilta Hetan kylää. Pyhäkerolta hiihtoreitti jatkuu harvahkossa männikössä, kunnes saavutaan pitkään ja kapeaan Koivukuruun, jossa kannattaa varoa vastaantulijoita. Kurun jälkeen avautuu edessä puuton paljakka. Matkan puolivälissä hiihtoreitiltä erkanee Sammalvaaran menevä latu. Sammalvaaran risteyksen jälkeen aletaan pikkuhiljaa laskeutua Sioskurua kohti. Siellä sijaitsee Sioskurun autio- ja varaustupa.

Pyhäkerolta Sioskurulle johtava latu pyritään avaamaan lumisateiden päätyttyä heti Hetta – Pyhäkero -latujen jälkeen. Sioskurun ladulla on hiihtourat molempiin suuntiin ja sitä voi hiihtää myös vapaalla tyylillä. Latu on Pyhäkerolta eteenpäin luokiteltu keskivaikeaksi. Sitä ylläpitää Ounaksen Tunturiladut ry.

Palvelut: Pyhäkeron autiotupa ja Pyhäkeron kahvio sekä Sioskurun autio- ja varaustupa.

Ullajärven latu, n. 20 km

Ullajärven latureitille pääsee Ounasjärveltä Pyhäkerolle päin menevää itäisintä latua pitkin. Tältä reitiltä Ullajärven latu kääntyy vasemmalle Ounasjärven takana. Latu kulkee Ullajärven läheltä yhtyen Onnasvaaran latuun noin 2,5 km ennen Pyhäkeron kämppää. Risteyksestä voi jatkaa myös Onnasvaarojen kautta Sioskurua kohti, jolloin laturetken pituudeksi tulee noin 39 km.

Ainoa vaikeampi kohta ladussa on Pyhäkero-Onnasvaara -väli. Muutoin Ullajärven latu on luokiteltu helpoksi.

Ullajärven latu on erämaalatu, joka avataan lumisateiden jälkeen viimeisten latujen joukossa. Erämaaosuudella ei ole luisteluhiihtouraa, mutta luistelutyyliä voi käyttää tilanteen mukaan. Kiertosuunta on vapaa. Latua ylläpitää Ounaksen Tunturiladut Oy.

Palvelut: Pyhäkeron autiotupa ja Pyhäkeron kahvio.

Sammalvaaran latu, n. 30 km

Ladulla ei ole määriteltyä hiihtosuuntaa. Ladulle voi lähteä hiihtämällä ensin Hetasta Pyhäkerolle ja sieltä edelleen Sioskurulle päin niin kauan kunnes Sammalvaaran latu erkanee Sioskurulle menevästä hiihtoreitistä. Hetasta päin lähdettäessä ladulle pääsee hiihtämällä aluksi läntisintä Pyhäkerolle johtavaa latua pitkin, jolta Sammalvaaran reitti erkanee. Suurimman osan matkaa latu kulkee helpossa maastossa. Hetasta päin hiihdettäessä ennen Postitupajärven laavua on kuitenkin yksi vauhdikkaampi lasku.

Sammalvaaran latu on erämaalatu, joka avataan lumisateiden jälkeen viimeisenä. Reitillä ei ole luisteluhiihtouraa. Latua ylläpitää Ounaksen Tunturiladut Oy.

Palvelut: Pyhäkeron autiotupa ja Pyhäkeron kahvio, Postitupajärven laavu ja Rautujärven tulentekopaikka.

Onnasvaaran latu, n. 38 km

Hetasta hiihdetään Pyhäkeron autiotuvalle, josta jatketaan vasemmalle päin. Onnasvaaran latua pitkin kierretään koko Pyhäkero ympäri Onnasvaarojen kautta ja palataan takaisin Sioskurun kautta Hettaan.

Onnasvaaran latu kannattaa kiertää myötäpäivään. Latuosuus Pyhäkerolta Savilammen kodalle on vaikea. Osa laskuista on jyrkkiä ja mutkikkaita. Mäkien kohdalla kannattaa aina varoa mahdollisia vastaantulijoita. Kodalta Sioskurulle menevä osuus on helppoa maastoa.
Latua voi hiihtää perinteisen tyylin lisäksi myös vapaalla tyylillä. Latu pyritään aukaisemaan lumisateiden jälkeen heti Pyhäkeron ja Sioskurun latujen jälkeen. Latua ylläpitää Ounaksen Tunturiladut Oy.

Palvelut: Pyhäkeron autiotupa ja Pyhäkeron kahvio, Savilammen kota sekä Sioskurun autio- ja varaustupa.